A ne pas manquer !

 Programme du KoToPo pour avril 2014

Où parler espéranto ?
  • Au congrès Espéranto France et Espéranto Rhône-Alpes à Chambéry du 29 mai au 1er juin.
  • À Chamonix en juin
     
Bienvenue sur Fédération Espéranto Rhône-Alpes

Bienvenue sur le site de la Fédération Espéranto Rhône-Alpes !

Notre fédération regroupe 17 associations pour la promotion et l'enseignement de l'espéranto en région Rhône-Alpes. Son but est de favoriser les liens entre elles et de leur donner une synergie dans leur action commune.

Notre objectif dans ce site avec l'aide de tous ceux qui se sentiront concernés, est de proposer toutes les informations sur les associations membres de notre fédération et sur tout ce qui se fait sur l'espéranto dans notre région, en France et ailleurs.Vous pouvez suivre les informations du site en vous abonnant aux flux RSS rss-icone.png. Qu'est-ce-que c'est ?

ÉVÈNEMENT...

Congrès d'Espéranto-France et de la Fédération Espéranto Rhône-Alpes à Chambéry du 29 mai au 1er juin 2014.

Cette année notre fédération accueille le congrès national d'Espéranto-France en même temps que notre congrès régional. Nous sommes heureux d'accueillir les espérantistes de toute la France et aussi d'autres pays pour ce grand événement.

Quelques éléments du programme :

soirée d'accueil et présentation de la région
excursions à la journée :

  • Le tour du lac du Bourget avec panoramas exceptionnels, visite de l'abbaye de Hautecombe, repas sur le bord du canal de Savière, retour par la ville thermale d'Aix les Bains
  • Randonnée pédestre sur la montagne de l'épine, panoramas sur le lac du Bourget, descente et repas au bord du lac d'Aiguebelette
  • Ballade sur les hauts de Chambéry à la découverte de l'écologie urbaine et visite des Charmettes, maison où séjourna Jean-Jacques Rousseau

Conférences :

  • Mireille Grosjean : « Esperanto, lingvo de paco »
  • Michele Guazzola : « Lingva justeco, lingva politiko kaj Eŭropo »
  • Brian Moon : « Vivo kaj utilo de Akademio de Esperanto »

Ateliers : jeux en espéranto, conversation, origamie, atelier du rire
Spectacle de music hall d'Attila Schimmer, artiste autrichien
Bal folk
Visites touristiques dans la ville de Chambéry
Réunions statutaires des associations

Les inscriptions sont à faire auprès d'Espéranto France. Vous trouverez le bulletin d'inscription, la liste des hôtels et possibilités d'hébergement et la liste des participants. Les inscriptions précoces bénéficient de réduction de prix.


Vie des associations de la région et vie fédérale...

Stage fédéral à Lyon le 18 janvier 2014

La 18-an de januaro okazis en Liono unutaga staĝo proponita de CERL (Esperantista Centro de la regiono Liono), en la kunvenĉambro « Les Cédrats ».
Ĉi jare, venis Nina Korĵenevskaja, el Avignon, por animi tiun labortagon.
Teorie, tiu staĝo celas mez-nivelajn aŭ spertajn Esperantistojn.
Sed, kiel kutime, venis staĝantoj de tre diversaj niveloj, inklude komencantoj. Do, ne eblis por Nina efike laborigi ĉiujn el la 33 partoprenantoj.
Oni povas ĝoji ke tiu tago estas pli kaj pli sukcesa, sed oni ne devas aliĝi pensante ke oni akre laboros gramatikon aŭ sintakson ;
La plej interesa flanko estas renkonti la kolegojn kaj amikojn de aliaj rodanalpaj asocioj, babili en Esperanto... nur por tiu kialo, estas bone partopreni.
Kaj persone, mi tre ĝojis revidi Nina, kiun mi ekkonis lastan someron en Grezijono !

Raportis Emma el Savojo

20140118.jpg

20140118b.jpg

 

Liens avec des espérantistes africains
Une bibliothèque a été construite à Rumonge au Burundi. Beaucoup de jeunes avides d'apprendre et de lire.Nous cherchons à présent des (livres en bon état) en espéranto et en français. Ces livres pourront être collectés lors du congrès de Chambéry pour ceux qui y participeront et qui auraient quelques livres à offrir. Contactez nous
Lire plus de détails

 


Dans les associations :

Esperanto 38

Franciska Toubale, espérantiste australienne a été reçue par Espéranto38 et Espéranto-Grenoble du 29/09 soir au 02/10 matin...lire la suite

Chambéry - Espéranto Vive : soirée de présentation de l'espéranto

Espéranto est une langue vivante construite, créée pour mettre à égalité et faciliter la communication entre personnes de langues différentes.

L’association d’Espéranto de Chambéry vous propose d’avoir un aperçu de cette langue, de son utilisation à travers un film de présentation suivi d’un échange sur l’intérêt de cette langue.

Ceci en préparation du congrès national de l’Espéranto qui aura lieu à Chambéry du 29 mai au 1er juin 2014.

Mercredi 16 avril  à 20 h,
Salle Jean Renoir,
30 rue Nicolas Parent, Chambéry

(entrée gratuite)

AFFICHE FINALE !.malpeza.jpg


Les 10 dernières nouvelles


Décès de Marcel Cornavin - par Claude Gerlat le 17/10/2013 : 21:32

Karaj geamikoj,
Ni, en Grenoblo eksciis lastmomente la forpason de Marcel Cornavin, nia eksprezidanto de Esperanto-Grenoble. Li aĝis preskaŭ naŭdek sep jarojn.
Funebra ceremonio okazis merkrede la 16an de oktobro. Dek du esperantistoj ĉeestis.
Marcel delonge estis esperantisto. Li lernis la lingvon ĉe SAT, kiam li estis eble dudek jara.
Laŭ Pierre Grollemund, li estis  prezidanto  de la Federacio Rodanalpa en 1989.
Lia bofilo Pascal Estades informos min pri siaj adresoj retaj kaj poŝtaj (kaj de sia edzino, filino de Marcel), por ke ni povu sendi niajn kondolencojn. Ili parole transdonos ilin al la edzino de Marcel, Lucette, kiu estas tre maljuna kaj malforta.
La filino kaj edzo gardas grandan estimon por Esperanto, kiu estis grava elemento en la vivo de Marcel.
Post ioma tempo, ni, esperantistoj kaj familio, kunigos niajn memoraĵojn pri lia esperanta kaj civila vivoj, kiuj estis aparte riĉaj.
Plej amike,
Claude

... / ... Lire la suite


Por komencantoj en Liono - par ahado le 30/09/2013 : 21:35

CERL : sekve la forumon de la lingvoj okazinta sur la placo Sathonay en Liono, okazos prezento de Esperanto por komencantoj la 5-an de Oktobro, de la 15-a ĝis la 17-a horo, en CERL (LionRegiona EsperantoKlubo), 7, strato Major Martin. Programo : 10 minutoj por klarigi la lingvon kaj tuj poste, trejnado al bona prononcado per legado de la unuaj paĝoj de iu tre interesa libro ; Respondo al ĉiaj demandoj Esperante kaj France. Multaj flugfolioj estis disdonitaj dum la forumo, kio progresigas la lingvon mem. Do, se vi havas amikojn en Liono aŭ en la ĉikaŭaĵoj de Liono, bonvolu informi ilin. Tiuj kiuj volas relerni la bazojn de la prononcado estas ankaŭ bonvenaj. Ĝis al ĉiuj. A.M. '' Esperanto38n ''michel.ahado@gmail.com

... / ... Lire la suite


kultur-kunvenoj - par MichelAhado le 06/09/2013 : 17:47

Saluton al ĉiuj. Mi informas vin, ke de nun, ĉiumarde de la 15-a ĝis la 17-a, okazas ĉe: urba klubejo de Bourgoin-Jallieu,  71, strato ''Libération'' kultur-kunveno kies tutjara temo estas unu verko de Fréderic Dard. Tiu kunveno estas senpaga por la aliĝantoj kiuj jam pagas po 10 eŭroj jare kaj 1 eŭro por la okazaj venontoj. Tiel, ĉiuj povos veni neatendite kaj partopreni.

Bonjour à tous. Je vous informe, que désormais, chaque mardi, de 15h à 17h, a lieu à la maison des associations de Bourgoin-jallieu, au 71, rue de la Libération, une réunion culturelle dont le thème annuel est un livre de Fréderic Dard. Ces réunions sont gratuites pour ceux qui déjà adhèrent et 1 euro, en compensation, pour ceux qui viendront à l'improviste. Cette manière de faire permet à n'importe quel visiteur occasionnel de participer. Dankon! Merci!    M.A.

... / ... Lire la suite


Operacoj ''oho!'' kaj ''aha!'' - par michelahado le 29/06/2013 : 10:52

Simpla informo: La operacoj ''Oho!'' kaj ''Aha!'' estas lanĉitaj direkte UEA-on kaj tra Ipernity. Operacoj lanĉitaj de la klubo ''Esperanto38n''. Mi petis de UEA ke ili diru sian opinion, t.e. ĉu ili konsideras la proponojn stultaj aŭ ankaŭ tro simplaj. Mi metas tiun informon en la retejo de la federacio, estiel klubano de la federacio.(Parenteze, ĉu normale ke mi ne ricevis aliĝ-karton de la federacio, aŭ ĉu la federacio ne proponas aliĝ-kartojn. Ghis!

... / ... Lire la suite


prelego de Petr Chrdle - par michelahado le 15/06/2013 : 19:07

Raporto pri la prelego de Petr Chrdle. Mi profitis de mia paso en Liono, por ĉeesti la prelegon de Ptr Chrdle, priparolantan la fratojn Ĉapek, liajn verkojn kaj la originon de la vorto’’robot’’. La antaŭan tagon, jaŭdon,  mi ne ĉeestis la prelegon en la asocia trinkejo  ‘’kotopo’’, ĉar kiel kutime, en la preciza tago kie estas interesaĵo en Liono, okazas striko de la fervojistoj. Krome en la trajn-linio ‘’bourgoin- lyon’’ , estis laboroj ĉe netaŭgaj horoj kiuj devigus min reveni buse.(longa afero). Mi, do, vendredon, mendis, per la pero de prezidantino) la koncernatan libron: ‘’profesia uzo de Esperanto’’. (diskrete, ĉar ankaŭ por la pertrajna reiro de vendredo mi foriris antaŭ la fino. Do, unua kontakto al Petro kaj lia kunulino:  Post la prezento far Andrea dirante ke mi bone majstras la lingvon, Petro  testis min dirante ŝercan tamen afablan frazon kiun mi duon-komprenis kaj pro tio al kiu mi respondis stulte ankaŭ provante diri ŝercaĵon (pardonu min). La prelego komencis 5 minutojn mallfrue, kion mi estimas tamen akurata. Andrea prezentis Petro-n kiel Esperantisto, certe, kaj ankaŭ inĝeniero pri elektro-fako, kaj ankaŭ eldonisto. Mi volus demandi Petro-n pri lia metio estiel eldonisto, sed la prezentado far Petro komencis tuj per la montro de tri surtablaj libroj kies la libro ‘’les bases de l’espéranto’’ far Marc Bravant’’ temanta pri la kerno de la libro ‘’Fundamento de Esperanto’’ kiu koncernas la francojn, kaj la libro  tiitolita ‘’R.U.R’’ (Rossumaj Universalaj Robotoj’ ) . Mi ne komprenis ‘’Rossumaj’’.  Li pli malpli resumis la sciencfikcian libron el kiu mi ĉefe memoris ke post la anstataŭigo de preskaŭ ĉiuj homoj per robotoj similantaj homoj, du el ili , ŝajna viro kaj ŝajna virino iĝante sentemaj kiel veraj homoj amoris reciproke ( pardonu: mi eble eraras inter la libroj verkitaj de la fratoj Ĉapek. Dum la aŭdado, mi komprenas ĉion, sed poste, mia cerbo miksas ĉion). Poste, li prezentis la fratojn kiuj laboris komence kune kaj poste, dise ĉiu zorganta sian laboron. Mi bone komprenis ke unu el la fratoj estis ĉefe pentristo kaj ke la du fratoj ne estis konsiderataj kiel sciencfikciaj aŭtoroj. Ankaŭ la ĉefa frato antaŭvidis la atombombon, kaj la malbenojn de la novaj teknikaĵoj, kaj tial luktis kaj luktis por la paco. Li eĉ estis serioza  kandidato al Nobel-premio, sed ne estis elektita pro sombraj aferoj. Mi povus diri plu pri tiu prelego, sed mi timas, pro grava mikso, diri malveraĵojn. Resume: la prelego estis interesa kaj meritus tri horojn de prezentado, anstataŭ du, kaj Esperantaj interŝanĝoj. Miaflanke, mi bedaŭras ke mi forlasis la kunvenon kiel ŝtelisto.   Ahado Michel https://sites.google.com/site/esperanto38n/ La 15-an de Junio 2013

... / ... Lire la suite


Nova libro - par Ginette Martin le 24/05/2013 : 08:33

Libro finita

Nia franca traduko de "Flugi kun kakatuoj" estas nun finita.

Gxi aperos en junio sub la titolo "Comme un vol d'oiseaux sacrés" kaj Kava Pech estos nia eldonisto (bedauxrinde ni ne trovis francan eldoniston).

Gxi estos 272-pagxa libro kun bela koverto desegnita de Armand Hubert.

Mi mem decidis pagi la kostojn kaj esti la peranto por la francaj acxetantoj.

La prezo de unu libro estos 15 euxroj por la acxetantoj de unu libro, sed kun rabato ekde la acxeto de 2 libroj, proporcie al la nombro de menditaj libroj ; la libro kostos nur 10 euxrojn por la personoj, kiuj acxetos minimume 10 librojn.

Mi deziras koni nun viajn dezirojn de acxeto, cxar Petro CHRDLE, kiu turneos en Francujo povos liveri la librojn en la sekvajn urbojn:

Saulxures-sur- Moselotte (cxe mi) estos la unua etapo; li estos tie en la datoj 11a kaj 12a de junio.

Li poste vizitos Gray la 13an de junio survoje al Liono, kie li estos la 13an kaj 14an de junio.

Poste en La Ciotat la 15an kaj 16an de junio.

Poste en Dijon la 17an kaj 18an de junio.

Survoje al Amiens li haltos en Parizo la 19an de junio.

Poste li estos en Amiens la 19an kaj la 20an de junio

Poste en Lille la 21an kaj 22an de junio.

Poste en Thionville la 23an kaj 24 an de junio.

Do se vi deziras acxeti tiujn librojn sen sendo-kostoj, estus bone, ke vi jam mendu tiujn librojn al mi antaux la 8 de junio. Mi povos prepari pakajxojn kaj fakturojn, kaj Petro havos la librojn en sia veturilo kaj liveros ilin en la lokoj indikitaj de vi.

Mi tre konsilas la cxeeston cxe la prelegoj de Petro CHRDLE, se vi povas, des pli ke vi povos ankaux acxeti bonajn esperantajn librojn eldonitajn de Kava Pech, kiujn li havos en sia veturilo.

La katalogo estas en la adreso www.kava-pech.cz. Vi alklakas la flagon de Eo kaj poste vi alklakas la rubrikon "esperantaj libroj"

Kaj se vi volas kontakti kun li, lia adreso estas chrdle(volvita a) kava-pech.cz

P.S: Tiu franca traduko estis la deziro de Trevor Steele, mi tre deziras ke vi acxetu gxin, ne por eviti la legadon de Flugi kun kakatuoj, kiu estas genia libro, sed por konigi gxin al la ne-esperantistoj, kiuj dubas pri la valoro de la esperanta literaturo.

Tiuj antauxmendoj estas tre gravaj, por ke mi sciu, kiom da libroj mi konservos en stoko cxe mi, kaj kiom da libroj vojagxos per la veturilo de Petro. Acxeto sen antauxmendo dum la prelegoj de Petro eblos (ioma kvanto da libroj estos preparita por tio) tamen mi preferas antauxscii, kiu acxetos kaj kiom da libroj.

Ginette MARTIN

... / ... Lire la suite


Version en espéranto du poème de Victor HUGO "Demain dès l'aube" : https://www.youtube.com/watch?v=dgqGMg4WLfI

 
Amike

 
Jacques

... / ... Lire la suite


Court résumé au sujet du salon ''primevère'' à Lyon (en deux langues). Dans ce salon des alternatives (très grand salon  à Eurexpo): ( il y a des vendeurs et des associatifs), CERL (le centre espéranto de la région lyonnaise) avait un stand pour faire connaître l'espéranto et aussi vendre quelques livres. Beaucoup de personnes de diverses régions et pays sont passés devant notre stand très bien placé et se sont montrés très intéressées. Nous nous sommes efforcés de parler en espéranto et français (en traduisant phrase par phrase tout ce que nous disions), montrant par la même occasion que l'espéranto fonctionne très bien. La sonorité de la langue a beaucoup plu à tout le monde. Nous avons aussi attiré les passants par des très beaux marques-pages où était noté la devise du salon cette année ''nous sommes tous sur le même bateau'' ''ni estas ĉiuj sur la sama boato'', ce qui a suscité beaucoup de demandes de traduction. Nous avons profité du salon pour faire connaître le futur stage découverte pour débutants du 23 mars (c'est bientôt), de 14h30 à 18h30 au bar associatif ''kotopo'' ,14 rue René Leynaud lyon (1er). Ce stage est animé par Andrea Bertrand (la présidente du CERL) et donc si vous êtes lyonnais ou si vous y faites du tourisme, n'oubliez pas de passer dans ce bar très convivial.
Mallonga raporto pri la salono ''primevère'' en Liono. (dulingve) En tiu salono (granda salono) kiu okazis la 8,9 kaj la10-an de Marto, kaj kiu temas pri alternativaĵoj, CERL (la Lion-regiona Esperanto-klubo) deĵoris por precipe reklami pri Esperanto kaj ankaŭ vendi kelkajn librojn. Preterpasis multaj diversregionaj kaj diverslandaj homoj, kiuj estis tre interesataj. Ni klopodis por reklami kaj varbi duon-france duon-esperante (tradukante laŭfraze ĉiujn dirojn) montrante tiel ke la lingvo bone funkcias. La sono kaj la tono de la lingvo multe plaĉis al ĉiuj. Plejofte ni ankaŭ bone sukcesis allogi per belaj paĝo-markiloj kie ni notis la moton de la salono en Esperanto (ni estas ĉiuj sur la sama boato). Samtempe ni reklamis pri la venonta kunveno kiu okazos en ''asocia trinkejo'' ''kotopo'' kie Andrea Bertrand (la prezidantino de CERL) diskonigos la lingvon la 23-an de Marto de la 14h30 ĝis 18h30. Do, se vi estas Lionano aŭ se vi turistumas en Liono, bonvolu veni kun via amikaro. (tiu staĝo celas la komencantojn.).la saman tagon de la 23-an de Marto, okazos en CERL-sidejo, 14 strato Major-Martn, Liono (lyon) kunveno kie ni tradukos (ni provos traduki) la unuajn paĝojn de romano temanta pri prahomoj. la metodo permesas ke ĉiu partoprenu laŭ sia nivelo. A.M.
Pour toute information très précise : esperantoliono@gmail.com et www.cerl.monsite.orange.fr

... / ... Lire la suite


informo - par ahado le 07/03/2013 : 09:37

Informo : la 8,9,10-an de Marto (estas baldaŭ), okazos en Liono la salono ''primevère''. En tiu salono estos stando de Esperanto. Do, bonvolu pasi kun via amikaro.
Alia informo : la 23-an de Marto , okazos la kultura kunveno en la sidejo de CERL. Mi gvidos la tradukon de romano kiu temas pri prahomoj. Same, se vi estas en Liono, ne timu veni dum 2 horoj. (de la 15-a ĝis 17-a) Mi nur gvidas. Kiel kutime, laŭ mia procedo, la traduk-provo estos laŭ-vica kaj kvar sekundojn poste ĉiuj rajtas respondi, kio gardas la etoson espereble vigla kaj kio permesas ke ĉiu laboru.

... / ... Lire la suite


Article trouvé sur le site d'Ouest France :

http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/lingua-force-entreprise-polyglotte-esperantiste-31-12-2012-80078


Lingua Force, entreprise polyglotte et espérantiste

La société Lingua Force, installée depuis 2005 à Rennes, propose ses services d'interprétariat aux entreprises. Elle compte pas moins de 45 langues à son catalogue... dont l'esperanto.
Philippe Bérizzi dirige l'entreprise de traduction et d'interprétariat Lingua Force, installée à Rennes depuis 7 ans.

 
 
Traduire des manuels, des brochures, mettre à disposition des interprètes lors d'une conversation téléphonique ou d'un congrès international, sous-titrer une vidéo conférence... telles sont les prestations proposées par la société rennaise Lingua Force. Le credo du patron, c'est de faire tomber les barrières linguistiques qui entravent le développement à l'international d'une entreprise. « Je maîtrise quelques langues dont l'anglais bien sûr mais surtout, je m'appuie sur un réseau de 2 600 traducteurs capables de traduire, dans quelque 45 langues, des documents hyperspécialisés : informatique, internet, télécoms, brevets, mécanique, juridique, médical... »


La Biennale de Venise
Dans cette tour de Babel de la traduction et de l'interprétariat, Philippe Berizzi a un faible pour l'esperanto. « Parce que c'est un langage intuitif accessible à tous et qu'il faut dix fois moins de temps pour l'apprendre que l'anglais, même si celle-ci est devenue incontournable. » Et justement, l'idée d'offrir une alternative à la langue de Shakespeare, omniprésente pour ne pas dire hégémonique, n'est pas pour déplaire au dirigeant de Lingua Force.

D'autant que l'esperanto, inventé en 1887 par un médecin polonais, « n'est pas une sous-langue ni une langue artificielle, elle a son académie, ses dictionnaires, sa littérature ! » On traduit même les aventures de Tintin en esperanto. « Et le dernier congrès mondial au Vietnam a réuni quelques milliers de personnes ! » Le nombre de locuteurs à travers le monde est évalué entre 3 et 10 millions.

En ajoutant l'esperanto à son catalogue de langues disponibles en magasin, Lingua Force a attiré l'attention d'un cabinet d'architecture allemand qui lui a confié la traduction d'un ouvrage d'art sur une installation présentée à la Biennale de Venise, en novembre.

Lingua Force, 3, boulevard des Trois-Croix à Rennes, tél. 02 99 59 73 10. Association Esperanto-Rennes, 18, avenue du Doyen-Colas ; tél. 09 53 17 02 55 ; site internet : esperanto.rennes.free.fr.

... / ... Lire la suiteA propos de la Fédé...

Fermer Les associations membres

Fermer Les associations partenaires

Fermer Le bureau

Fermer Contact

L'espéranto ?

Fermer A savoir...

Fermer Bibliographie

RechercheAdministrateur - Infos
^ Haut ^